Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

Projekty na Šablony pro další období 2021-2027Poradna (často kladené otázky)

Harmonogram výzev na rok 2022 (vč. jednotlivých termínů) vychází z predikce, že Programový dokument OP JAK bude schválen Evropskou komisí v dubnu 2022. V případě prodlení ve schválení dojde k relevantnímu posunu termínů.

Harmonogram obsahuje na str. 3 i avízo, že bude pravděpodobně v květnu 2022 vyhlášena z OP JAK Výzva na ŠABLONY I.:
Podpora aktivit v MŠ a ZŠ naplňujících aktivity v akčních plánech v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a navazující aktivity v souladu s pokračující implementací prioritních témat Strategie 2030+ v následujících oblastech (a v návaznosti na šablony OP VVV): ­ personální podpora (včetně ověření modelu parametrizace pozic školního psychologa a speciálního pedagoga v ZŠ); ­ osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů; ­ aktivity rozvíjející ICT; ­ extrakurikulární a rozvojové aktivity; ­ spolupráce ZŠ a SŠ; ­ vzájemná online spolupráce pedagogů na platformě eTwinning; ­ individualizace výuky pro podporu speciálních potřeb včetně nadání; ­ stáže pedagogických pracovníků.
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz