Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

Jednotný metodický portál MŠMT a IPs Střední článek podporyPoradna (často kladené otázky)

EDU.CZ je jednotný metodický portál MŠMT.

Informace o podpoře IPs Střední článek podpory najdete zde.

 
Hlavní cíle projektu Střední článek:
  1. Nastavení systému komunikace a metodické podpory pro vedení škol v oblasti řízení organizace a vedení lidí a pro zřizovatele při plnění zřizovatelské role vůči školám
  2. Poskytování informací a neadresné metodické podpory v oblasti řízení organizace a vedení lidí pro vedení všech škol a školských zařízení a jejich zřizovatele
  3. Poskytování individualizované metodické podpory v oblasti řízení organizace a vedení lidí všem mateřským a základním školám a jejich zřizovatelům
Vedlejší cíle:
  1. Koordinace a podpora spolupráce MŠMT, ČŠI a NPI ČR v oblasti podpory škol
  2. Koordinace a podpora spolupráce aktérů ve vzdělávání na regionální úrovni
  3. Profesionalizace pracovníků vedení škol
  4.  
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz