Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média Dotace a financování
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III

Co je NPI ČR neboli Národní pedagogický institut České republikyPoradna (často kladené otázky)

O Národním pedagogickém institutu České republiky:
 
NPI ČR je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zajišťuje přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech. Vytváří rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní, základní umělecké a střední vzdělávání. Stará se o metodickou podporu škol a pedagogů a cílené vzdělávání pedagogických pracovníků. Významnou roli v podpoře škol v regionech mají krajská pracoviště NPI ČR.
 
O Národním pedagogickém institutu České republiky (NPI ČR) je možno zjistit podrobné informace https://www.npi.cz/
 
NPI realizuje projekt s názvem Metodická podpora akčního plánování (P-AP):
Projekt navazuje na IPs Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP).
Účelem projektu P-AP je vytvořit jednotný model akčního plánování, které vychází ze stávající dobré praxe ve školách (SŠ, ZŠ, MŠ), v území a v krajích (MAP, KAP), a zvýšit tak kvalitu i naplňování strategických i akčních cílů na všech úrovních vzdělávacího systému.
Pracovníci projektu poskytují metodickou podporu realizátorům MAP, KAP a školám s projekty tzv. šablon.
Projekt P-AP je financován z prostředků OP VVV a trvá od prosince 2021 do listopadu 2023.

Kontaktní osoba pro Středočeský kraj:
Strategické řízení a plánování v území
Jiří Dušek   
jiri.dusek@npi.cz
+420 602 743 115 
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj Projekty MAP I, II a III podpořeny z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz