Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

Strategický rámec MAP IV

Jedním z hlavních úkolů projektu je aktualizace tzv. Strategického rámce MAP, resp. zásobníku projektů škol, školských zařízení a dalších subjektů zabývajících se vzděláváním, které spadají do území Příbramska. Tyto subjekty v případě svého zájmu mohou čerpat finance z dotačních programů a fondů národních i evropských a předkládat své projekty do výzev vyhlášených jednotlivými ministerstvy a dalšími subjekty, mj. i místními akčními skupinami v území.

Strategický rámec v současné době obsahuje 262 projektových záměrů. Jsou to projekty na rekonstrukce učeben, školních jídelen a družin, ale také sociálních zařízení, zázemí škol, zahrad a hřišť. 

Při pravidelných aktualizacích Strategického rámce se ukazuje, že školám se v podařilo mnoho projektů zrealizovat, investovaly či ještě plánují investovat do vylepšení své infrastruktury a vybavení. Finanční prostředky školy, resp. zřizovatelé škol, získaly z fondů EU, z národních dotačních titulů, ale velkou měrou také z vlastních zdrojů.


Novou aktualizaci Strategického rámce MAP IV ORP Příbram schválil Řídící výbor MAP dne 24.4.2024.

Strategické rámce jsou také povinně uveřejněny na webu www.uzemnidimenze.cz.
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz