Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

Vnitřní hodnocení projektu MAP IV

V rámci aktivity č. 2 – Vnitřní hodnocení projektu proběhne vnitřní hodnocení projektu prostřednictvím analytických, hodnoticích a evaluačních aktivit.

Cílem bude zhodnocení dopadu projektu na cílové skupiny a spolupráce s Řídicím orgánem OP JAK na vyhodnocení celé výzvy. Zástupce realizačního týmu MAP bude zjištění o dopadu projektu na cílové skupiny a způsobu, jakým ke zjištěním dospěl, sdílet na evaluačně-metodických setkáních organizovaných ŘO. Spolupráce s evaluačním oddělením ŘO na hodnocení výzvy bude dále zahrnovat sběr kontaktů na cílové skupiny a zajištění jejich souhlasu k oslovení za účelem evaluace výzvy. 

EVALUACE
1. vytvoření teorie změny (popis cílů projektu + mechanismus, jak má být cílů dosaženo)
2. vytvoření evaluační matice (evaluační otázky, způsob sběru dat)
3. vyhodnocení sebraných dat
4. zpracování závěrečné evaluační zprávy

 
Výstup: závěrečná evaluační zpráva.
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz