Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Realizace projektu MAP I Řídící výbor MAP ORP Příbram Pracovní skupiny MAP I Dohoda o spolupráci

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM


Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/015_005/0000118
Doba realizace: 1.5.2016 - 31.12.2017
Žadatel: Město Příbram
Partneři: MAS Podbrdsko a DSO ORP Příbram

Projekty Místní akční plány rozvoje vzdělávání mají za cíl zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území Příbramska tím, že je  rozvíjena spolupráce mezi školami a dalšími aktéry ve vzdělávání. Jsou pořádány vzdělávací aktivity v regionu, probíhá tvorba strategického dokumentu o vzdělávání na Příbramsku, navrhují se aktivity na podporu vzdělávání a také jsou sbírány investiční projektové záměry škol.

VIZE - Rozvoj vzdělávání pro budoucnost našich dětí.
Společným plánováním na základě skutečných potřeb efektivně zvýšíme kvalitu a dostupnost vzdělávání. Využijeme a rozšíříme dostupné finanční a lidské zdroje. Vzájemnou spoluprací inspirujeme ostatní.
 
O PROJEKTU ...

Akce

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Doporučujeme

Poradna (často kladené otázky)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj ORP DSO
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz