Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Realizace projektu MAP I Řídící výbor MAP ORP Příbram Pracovní skupiny MAP I Dohoda o spolupráci

Pracovní skupiny MAP I

6.10.2017 - Pracovní skupina MAP - setkání zřizovatelů škol na území MAS Podbrdsko
  1. Strategický rámec MAP - inv. priority škol na území MAS Podbrdsko
Cílem je, aby byly v SR zapsány všechny projekty, které půjdou do Výzvy MAS Podbrdsko na podporu Infrastruktury vzdělávání.
Ve Strategickém rámci se řešily zejména investice. Aktualizace je s půlroční lhůtou - tedy aktualizace poslední v tomto projektu je k 31.10.2017.
Debata zřizovatelů škol ohledně investičních projektů.
  1. Akční plán MAP - měkké projekty a projekty spolupráce škol na území MAS Podbrdsko
Návrh na potřeby měkkých aktivit pro potřeby k MAPu.
 
19.6.2017 - Pracovní skupina MAP - setkání ředitelů ZŠ a MŠ
Seznámení s:
- aktuálním stavem MAP ORP Příbram,
- aktivitami spolupráce na území ORP Příbram,
- Akčním plánem 2018-2019 - priority, cíle, opatření,
- možnostmi zapojení do dalších výzev MAP 2 (představení MAP II a možností pro školy) a Implementace MAPu 1.

12.4.2017 - Pracovní skupina MAP - MŠ Příbram
1.            Agentura pro sociální začleňování
Ředitelky MŠ byly seznámeny s činností agentury. V průběhu diskuze vyplnily dotazníkové šetření týkající se sociální situace dětí v MŠ.
2.            Centrum sociálních a zdravotních služeb
CSZS Příbram představilo sociální služby, především službu, která by mohla spolupracovat se školami, a to sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
3.            Vzdělávací aktivity
Projektová manažerka MAP ORP Příbram představila vzdělávací aktivity na duben až říjen 2017.
 
13.2.2017 - Pracovní skupina MAP - ZŠ a ZUŠ
Cílem schůzky bylo další rozpracování strategického rámce (konkrétní popis opatření k jednotlivým
cílům a doplnění).
 
6.2.2017 - Pracovní skupina MAP - MŠ
A) seznámení přítomných s pracovní verzí Strategického rámce MAP ORP Příbram
Cílem schůzky bylo další rozpracování strategického rámce (konkrétní popis opatření k jednotlivým
cílům a doplnění). Diskuse nad Strategickým rámcem MAP ORP Příbram.
B) nabídka cíleného vzdělávání – pokud mají účastníci zájem o nějaké konkrétní školení, lze ho zacílit přesně dle jejich potřeb a požadavků
 
17.1.2017 - Pracovní skupina MAP – Zřizovatelé
A) Cílem schůzky bylo další rozpracování strategického rámce (konkrétní popis opatření k jednotlivým
cílům a doplnění).
B) nabídka cíleného vzdělávání – pokud mají účastníci zájem o nějaké konkrétní školení, lze ho zacílit přesně dle jejich potřeb a požadavků
 
12.1.2017 - Pracovní skupina MAP - děti a rodiče/zájmové a neformální vzdělávání
- seznámení přítomných s projektem MAP, patří do něj samozřejmě kromě předškolního a základního vzdělávání neformální a zájmové vzdělávání (vč. doprovodných druhů vzdělávání)
- prosba, zda by přítomní mohli přivést další aktivní lidí do pracovní skupiny zájmové a neformální vzdělávání
- seznámení přítomných s finální verzí Strategického rámce MAP ORP Příbram
- seznámení přítomných s prioritami a cíli MAP
- cíl MAPu - zmapování území na téma zájmové a neformální vzdělávání
- další vzdělávání - semináře a workshopy (možnost zaplatit vzdělávací akce z MAPu)
 
21.11.2016 - Pracovní skupina MAP - děti a rodiče
- seznámení přítomných s projektem MAP
- prosba, zda by přítomní mohli přivést další aktivní rodiče do pracovní skupiny
- seznámení přítomných s finální verzí Strategického rámce MAP ORP Příbram
- seznámení přítomných s prioritami a cíli MAP
 
22.11.2016 - Pracovní skupina MAP - zájmové a neformální vzdělávání
- seznámení přítomných s projektem MAP, patří do něj samozřejmě kromě předškolního a základního
vzdělávání neformální a zájmové vzdělávání (vč. doprovodných druhů vzdělávání)
- prosba, zda by přítomní mohli přivést další aktivní lidí do pracovní skupiny zájmové a neformální
vzdělávání
- seznámení přítomných s finální verzí Strategického rámce MAP ORP Příbram
- seznámení přítomných s prioritami a cíli MAP
- cíl MAPu - zmapování území na téma zájmové a neformální vzdělávání
- další vzdělávání - semináře a workshopy
  
Představení jednotlivých přítomných NNO:
Spolek DaR = montesorri klub, Farní charita PB, DDM v PB, Magdaléna o.p.s., DUHA LETKA
+ Diskuse nad možnostmi vzdělávání v předškolním a základním vzdělávání, neformální a zájmové
vzdělávání
 
20.10.2016 - Pracovní skupina MAP - zřizovatelé
Diskuse nad Strategickým rámcem MAP ORP Příbram, upravena VIZE a doplněny cíle MAP + diskuse nad vzděláváním na Příbramsku, role zřizovatele, školské obvody, spolupráce škol, venkov a město apod.
Višňová - Nekolný
Jince - Hála
Milín - Vojáček
Hvožďany – Balková
Vranovice – Strnadová
Třebsko – Kazda
 
10.10.2016 - Pracovní skupina MAP - ZŠ a ZUŠ
Realizační tým MAP ORP Příbram předal k projednání na setkání pracovní skupiny ZUŠ pracovní verzi
Strategického rámce MAP na území ORP Příbram. Strategický rámec byl zpracován na základě karet
škol, které byly vyplněny také za čtyři ZUŠ na území ORP Příbram.
Seznámení přítomných s pracovní verzí Strategického rámce MAP ORP Příbram.
Diskuse nad Strategickým rámcem MAP ORP Příbram.
 
Závěr:
- jedním z cílů Strategického rámce MAP je zabezpečení kvalitní výuky a kvalitního prostředí pro
výuku v neformálním a zájmovém vzdělávání, resp. mj. v ZUŠ na Příbramsku
- všechny ZUŠ vyplnily zároveň investiční priority do karet škol, aby byly zahrnuty i jejich potřeby
do Místního akčního plánu ORP Příbram
 
19.9.2016  - Pracovní skupina MAP - ZŠ a ZUŠ
Seznámení přítomných s projektem Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Příbram.
V současné době se tvoří pracovní verze Strategického rámce MAP, který bude předložen ke
schválení na konci října 2016.
Na pracovní skupině projednána možná spolupráce ZUŠ na území ORP Příbram na tomto projektu
formou setkávání a předání podkladů k tvorbě dokumentu MAP Realizačnímu týmu MAP.
 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj ORP DSO
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz