Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Realizace projektu MAP I Řídící výbor MAP ORP Příbram Pracovní skupiny MAP I Dohoda o spolupráci

Řídící výbor MAP I

4. setkání Řídícího výboru proběhlo ve čtvrtek 9.11.2017 od 16:30 hodin v Příbrami - na setkání bylo řešeno schválení Strategického rámce, informace o stavu projektu MAP, možnosti a zapojení či nezapojení do projektu MAP II.

 
3. setkání Řídícího výboru proběhlo ve čtvrtek 6.4.2017 od 16:30 hodin v Příbrami - na setkání bylo řešeno schválení Strategického rámce, informace o stavu projektu MAP, plán vzdělávacích aktivit a další plány v projektu.

 
2. setkání Řídícího výboru proběhlo v pondělí 31.10.2016 od 16:00 hodin v Příbrami - na setkání byl řešen průběh projektu MAP, další plány v projektu a především zde byla schválena finální verze Strategického rámce MAP ORP Příbram.

 
1. setkání Řídícího výboru
Na počátku června 2016, resp. 2. 6., byla odeslána pozvánka nominovaným členům Řídícího výboru. První setkání Řídícího výboru bylo naplánováno na čtvrtek 23. 6. 2016 v kanceláři MAP v Příbrami.
Na nominaci členů Řídícího výboru, jako hlavního rozhodovacího orgánu projektu, pracoval Realizační tým od počátku projektu. Nominováni byli vybraní ředitelé škol – MŠ, ZŠ, ZUŠ a speciálních škol, zástupci vedení škol, zástupci neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatelů škol, zástupce Agentury pro sociální začleňování, Středočeského kraje, KAP Středočeského kraje, DSO ORP Příbram, MAS Podbrdsko a MAS Brdy (MAS působících na území ORP), zástupci realizátora projektu, rodičů a další. 
Realizační tým informoval nominované členy do Řídícího výboru v pozvánce o programu setkání a dle tohoto programu probíhalo také setkání Řídícího výboru – seznámení s projektem, schválení Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru a volba předsedy Řídícího výboru. Realizační tým připravil veškeré materiály pro jednání Řídícího výboru. V rámci diskuse vzešly první podněty k tvorbě Strategického rámce MAP a zaměření projektu.
 
Členové ŘV MAP I
zástupce realizátora projektu MAP: PhDr. Marie Pilíková, Ing. Dana Orlická, Jana Filinová
zástupce Středočeského kraje: JUDr. Milan Fára
zástupci zřizovatelů škol: Mgr. Petr Prejzek, RSDr. Josef Hála, Ing. Jiří Nekolný, Josef Karas, Mgr. Václav Švenda
zástupci vedení základních škol, učitelé: Mgr. Pavel Bártl, Mgr. Roman Behún, Mgr. Miroslav Bělka, Mgr. Ondřej Buralt, Ing. Jana Derflová, Mgr. Jiří Kadlec, Mgr. Vladimíra Melicharová, Mgr. Dagmar Moravcová
zástupci vedení mateřských škol, učitelé: Romana Plecitá, Mgr. Veronika Poláčková - Nejedlá
zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání: Mgr. Eva Burdová, Mgr. Štěpán Duník
zástupci základních uměleckých škol: dipl. um. Michal Filina, Mgr. Petra Havlíková
zástupce Krajského akčního plánu: Mgr. PaedDr. Pavel Schneider
zástupce rodičů: Vendula Šedivá
zástupce MAS a DSO: Markéta Balková, Bc. Jiří Kužel
lokální konzultant ASZ: Mgr. Barbora Šťastná
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj ORP DSO
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz