Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Realizace projektu MAP I Řídící výbor MAP ORP Příbram Pracovní skupiny MAP I Dohoda o spolupráci

Dohoda o spolupráci

Předmětem a účelem této Dohody je rozvinout vzájemnou spolupráci mezi zřizovateli škol, školami, poskytovateli zájmového a neformálního vzdělávání, rodiči a dalšími partnery.
Hlavní cíl je zlepšení kvality vzdělávacího procesu a rozvoj potenciálu všech zainteresovaných aktérů v této oblasti.
Tato spolupráce bude naplňována například formou plánování, vzájemné výměny zkušenosti, osobním setkáváním, součinností při přípravě strategických a koncepčních dokumentů a při přípravě projektů.
Spolupráce dána touto Dohodou je postavena na principu dobrovolnosti. 
Setkání zřizovatelů škol se konalo 27.6.2017. 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj ORP DSO
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz