Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

Co přináší MAP jednotlivým aktérům do území?Poradna (často kladené otázky)

Dětem a žákům:
- motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se, rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka,
- snížení šikany a diskriminace ve škole i mimo školu.

Rodičům:
- více informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale i mimo školu (neformální
vzdělávání),
- možnost podpořit školu a větší zapojení do života školy,
- rozvoj kvalitního kariérového poradenství ve školách, které je nezbytným předpokladem pro správné směřování další vzdělávací dráhy žáka,
- platformu pro otevřenou komunikaci.

Ředitelům a učitelům:
- příležitosti pro setkávání ředitelů/učitelů, k vzájemným konzultacím, výměně zkušeností a spolupráci,
- rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy, podpora škol rodiči,
- možnou místní a komunikativní podporu při organizaci spolupráce s kolegy v místě a při péči o osobní prostor nebo při řešení místních problémů.

Zřizovatelům:
- možnost navázání a rozvoje spolupráce zřizovatelů na území MAP,
- příležitosti pro výměnu zkušeností, možnost vytváření společných postupů a metodik pro řízení škol,
- možnost využití dat a informací z MAP pro střednědobé plánování v oblasti vzdělávání (např. financování škol).
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz