Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média Vzdělávání Dotace a financování
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III
Rodičovské kavárny Workshopy pro obornou veřejnost

Co přináší MAP jednotlivým aktérům do území?Poradna (často kladené otázky)

Dětem a žákům:
- motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se, rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka,
- snížení šikany a diskriminace ve škole i mimo školu.

Rodičům:
- více informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale i mimo školu (neformální
vzdělávání),
- možnost podpořit školu a větší zapojení do života školy,
- rozvoj kvalitního kariérového poradenství ve školách, které je nezbytným předpokladem pro správné směřování další vzdělávací dráhy žáka,
- platformu pro otevřenou komunikaci.

Ředitelům a učitelům:
- příležitosti pro setkávání ředitelů/učitelů, k vzájemným konzultacím, výměně zkušeností a spolupráci,
- rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy, podpora škol rodiči,
- možnou místní a komunikativní podporu při organizaci spolupráce s kolegy v místě a při péči o osobní prostor nebo při řešení místních problémů.

Zřizovatelům:
- možnost navázání a rozvoje spolupráce zřizovatelů na území MAP,
- příležitosti pro výměnu zkušeností, možnost vytváření společných postupů a metodik pro řízení škol,
- možnost využití dat a informací z MAP pro střednědobé plánování v oblasti vzdělávání (např. financování škol).
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj Projekty MAP I, II a III podpořeny z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz