Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média Vzdělávání
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III
Rodičovské kavárny

Jak se mohu do akčního plánu zapojit?Poradna (často kladené otázky)

Zájemci z řad pedagogů a ředitelů škol, z řad zřizovatelů škol či NNO zabývajících se vzděláváním, z řad rodičů i veřejnosti se mohou do projektu MAP zapojit ve formě člena pracovních skupin. Budeme rádi za Vaše názory v oblasti vzdělávání na území Příbramska a co by se mohlo v oblasti vzdělávání našich dětí zlepšit...

Pracovní skupiny - podrobnosti najdete v sekci webu Struktura/osoby
 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj ORP DSO
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz