Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

Realizační tým

Realizační tým (dále RT MAP) zabezpečuje činnost Řídícího výboru, pracovních skupin a případně dalších aktérů organizační struktury MAP. Na řádnou realizaci aktivit dohlíží a vše koordinuje projektový manažer. Členové RT MAP jsou ve většině ti, kteří byli již zapojeni do projektů MAP I, II a III. Každý člen RT MAP má prostřednictvím pracovní náplně, případně přidělenými úkoly v zápisu z jednání RT, jasně definovanou roli v týmu, pracovní činnosti a odpovědnosti.

Administrativní tým
Administrativní tým zodpovídá zejména za klíčovou aktivitu 1 - Řízení projektu. V řádné plnění ostatní aktivit projektu podporuje odborný tým.
 
Odborný tým
Odborný tým zodpovídá za klíčové aktivity:
Aktivita 2 Vnitřní hodnocení projektu
Aktivita 3.1 ŘV a organizační struktura MAP
Aktivita 3.2 Zpracování komunikačního plánu a realizace konzultačního procesu
Aktivita 3.3 PS pro financování
Aktivita 3.4 PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
Aktivita 3.5 PS pro rovné příležitosti
Aktivita 3.8 Místní akční plánování
Aktivita 3.9 Spolupráce s projektem IDZ/krajem
Aktivita 3.10 Spolupráce s IPs
Aktivita 4 Implementace akčních plánů
 
Očekávanými výsledky činnosti RT MAP jsou kvalitně řízené a realizované aktivity projektu a odborná a administrativní podpora procesu vnitřního hodnocení projektu a místního akčního plánování. Výstupy těchto aktivit budou dokládány v průběžných Zprávách o realizaci projektu a v Závěrečné zprávě o realizaci projektu.

Organizační struktura

 
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz