Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

Dokument MAP IV

AKTUALIZACE DOKUMENTU MAP
1. Aktualizace analytické části
- zahrnuje aktualizaci analytických podkladů, aktualizaci SWOT analýzy

2. Aktualizace strategické části
- aktualizace vize
- aktualizace/vytvoření stromů problémů a stromů cílů
- aktualizace Návrhu priorit rozvoje vzdělávání v území MAP
- uzavření Dohody o prioritách

3. Aktualizace implementační části
- tvorba třech Akčních plánů na školní roky 2025/26, 2026/27, 2027/28
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz