Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

Národní dotace

MŠMT
https://msmt.cz/dotacni-programy
Předškolní vzdělávání - https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/dotace-a-granty
Základní školy a ZUŠ - https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1

-----------------------------
 
Ministerstvo financí ČR
Finanční gramotnost - https://financnigramotnost.mfcr.cz/
 
-----------------------------

Národní sportovní agentura
https://nsa.gov.cz/dotace/​

-----------------------------
 
Středočeský kraj
https://kr-stredocesky.cz/web/urad/dotace

Program z Fondu Středočeského kraje: OBĚDY DO ŠKOL
https://mappribram.cz/aktuality/program-z-fondu-stredoceskeho-kraje-obedy-do-skol-2024-05-15/
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz