Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

Operační programy a fondy EU pro programové období 2021-2027

IROP 2021-2027
Informace o podporovaných tématech: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/temata/vzdelavaci-infrastruktura

Podpora přes Místní akční skupinu Podbrdsko a přes Místní akční skupinu Brdy - IROP 2021+:
www.maspodbrdsko.cz (určeno pro školy v regionu MAS Podbrdsko)
www.masbrdy.cz (určeno pro školy v regionu MAS Brdy)

-----------------------------

OP Jan Amos Komenský 
https://opjak.cz/

Aktuálně vyhlášené výzvy OP JAK - https://opjak.cz/vyzvy/

Neplánuje se podpora investičních projektů do škol, ale aktivity typu podpora vzdělání formou KAP, MAP, inkluze apod.
Celoživotní vzdělávání
Zjednodušené projekty (šablony)
Průřezová témata (např. digi , neformál , SVP, kurikula, občaské vzdělávání)
Akční plánování v území
Systémové projekty

-----------------------------

OP Zaměstnanost plus 2021-2027
https://www.esfcr.cz/opz-plus

Hlavní priority OPZ+ - podpora zaměstnanosti obyvatelstva, sociální služby, sociální začleňování, sociální inovace aj.
Oblasti služeb péče o děti - Podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje sítě finančně i místně dostupných služeb péče o děti typu dětské skupiny, jesle, mikrojesle, dětské kluby, případně dalších typů, s důrazem na pokrytí stávajícího nedostatku služeb pro děti do tří let, případně pro starší děti dle aktuální demografické situace, zahrnující služby veřejné i podnikové (zaměstnanecké), včetně vzdělávání osob pracujících v podpořených zařízeních péče o děti a osob poskytujících resp. připravujících se na poskytování služeb péče o děti.

-----------------------------

Společná zemědělská politika - možná podpora pro školy pouze v území MAS Podbrdsko a MAS Brdy (bohužel nelze podpořit školy v Příbrami)
Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)
– investice do staveb, strojů, technologií a dalšího vybavení pro vyjmenovaná zařízení
Jedná se např. o výstavbu či rekonstrukci stravovacího zařízení (kuchyně, jídelny, výdejny), školního sportoviště, tělocvičny, školní zahrady, altánu; pořízení vybavení stravovacího zařízení, sportovního náčiní venkovní mobiliář a herní prvky.

www.maspodbrdsko.cz (určeno pro školy v regionu MAS Podbrdsko)
www.masbrdy.cz (určeno pro školy v regionu MAS Brdy)

 
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz