Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

O projektu MAP IV

Výzva MAP IV
Místní akční plány (MAP) jsou financovány z Operačního programu Jan Amos Komenský - https://opjak.cz/

Název výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP
 
Text výzvy, přílohy výzvy a další informace - viz https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_23_017-akcni-planovani-v-uzemi-map/#zapisy

Seznámení s projektem MAP IV ORP Příbram
Projekt MAP IV ORP Příbram navazuje na realizované místní akční plány na území Příbramska, které probíhaly v letech 2016-2023. Realizátory projektu jsou Místní akční skupina Podbrdsko, Místní akční skupina Brdy a město Příbram. Celkově je však projekt produktem spolupráce řady partnerů v celém území, mj. škol, zřizovatelů, NNO zabývajících se vzděláváním a dalších aktérů. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území ORP Příbram.

Projekt se skládá z klíčových aktivit:
Aktivita 1 – Řízení projektu
Aktivita 2 – Vnitřní hodnocení projektu
Aktivita 3 – 3.1 ŘV a organizační struktura MAP
Aktivita 3 - 3.2 Zpracování komunikačního plánu a realizace konzultačního procesu
Aktivita 3 - 3.3 PS pro financování
Aktivita 3 - 3.4 PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
Aktivita 3 - 3.5 PS pro rovné příležitosti
Aktivita 3 - 3.8 Místní akční plánování
Aktivita 3 - 3.9 Spolupráce s projektem IDZ/krajem
Aktivita 3 - 3.10 Spolupráce s IPs 
Aktivita 4 - Implementace akčních plánů

plakát

Vize 
ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ.
Společným plánováním na základě skutečných potřeb efektivně zvýšíme kvalitu a dostupnost vzdělávání. Využijeme a rozšíříme dostupné finanční a lidské zdroje. Vzájemnou spoluprací inspirujeme ostatní.
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz