Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

Obecně o projektech MAP I, II a IIIPoradna (často kladené otázky)

Projekty MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM
 
Projekty Místní akční plány vzdělávání na území ORP Příbram jsou realizovány na celém území ORP Příbram s výjimkou obce Kamýk nad Vltavou a obce Solenice, které se svou spádovostí škol přiřadily do ORP Sedlčany.
 
Podrobnosti o realizaci projektů MAP jsou uvedeny na internetové stránce www.mappribram.cz.
Kontakt: mappribram@gmail.com
 
VIZE - Rozvoj vzdělávání pro budoucnost našich dětí.
Společným plánováním na základě skutečných potřeb efektivně zvýšíme kvalitu a dostupnost vzdělávání. Využijeme a rozšíříme dostupné finanční a lidské zdroje. Vzájemnou spoluprací inspirujeme ostatní.

-----------------------

Název projektu: MAP III ORP Příbram

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022902

Anotace projektu:
Projekt MAP III ORP Příbram navazuje na projekty MAP ORP Příbram I a II, které byly realizovány v letech 2016-2022. V tomto projektu bude již nastavená dobrá spolupráce tří partnerů - města Příbram, MAS Brdy a MAS PODBRDSKO. Celkově je však projekt produktem spolupráce řady partnerů v celém území, mj. škol, zřizovatelů a dalších aktérů na Příbramsku. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území ORP Příbram.

Doba realizace projektu: 1.4.2022 - 30.11.2023
 
Zapojeno 68 škol (dle IZO) na území ORP Příbram.
 
Žadatel: MAS Podbrdsko
Partneři: Město Příbram a MAS Brdy
 
--------------------------
 
Název projektu: MAP II ORP Příbram

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094

Anotace projektu:
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) navazuje na předchozí projekt MAP I, který byl realizován v období 5/2016 - 12/2017 a je produktem spolupráce řady partnerů v území ORP Příbram. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území ORP Příbram tím, že bude dále rozvíjena spolupráce zřizovatelů škol, MAS a aktérů ve vzdělávání. V MAP II budou realizovány kroky a aktivity vedoucí k naplňování cílů stanovených v rámci MAP I.

Doba realizace projektu: 1.4.2019 - 31.3.2022
 
Zapojeno 62 škol (dle IZO) na území ORP Příbram.
 
Žadatel: Město Příbram
Partneři: MAS Brdy a MAS Podbrdsko
 
Hlavní výstupy z realizace projektu:
- Zasedání Řídícího výboru MAP a pracovních skupin projektu.
- Realizovány vzdělávací aktivity.
- Aktualizován Strategický dokument MAP ORP Příbram vč. Strategického rámce MAP, který obsahuje projektové záměry jednotlivých škol zapojených do projektu MAP.
- Realizovány implementační aktivity naplánované v projektu MAP I., resp. podpora škol v regionu formou zakoupení pomůcek či realizace exkurzí a workshopů na téma polytechnické vzdělávání.
- Pořádány Veletrhy Středních škol jako podpora žáků základních škol, a jejich rodičů, kteří se rozhodují o volbě povolání a výběru střední školy.
 
-------------------------

Název projektu: Místní akční plán ORP Příbram

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/015_005/0000118

Anotace projektu:
Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách formou navázání spolupráce mezi zřizovateli škol a ostatními aktéry ve vzdělávání. To se má uskutečnit prostřednictvím společného projednávání a řešení místně specifických problémů, prostřednictvím vzájemného informování, prostřednictvím vzdělávání a dlouhodobého plánování partnerských aktivit směrem k systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol na celém území ORP Příbram.
 
Doba realizace projektu: 1.5.2016 - 31.12.2017
 
Zapojeno 68 škol (dle IZO) na území ORP Příbram.
 
Žadatel: Město Příbram
 
Partneři: MAS Podbrdsko a DSO ORP Příbram
 
Hlavní výstupy z realizace projektu:
- Ustanoven Řídící výbor MAP ORP Příbram.
- Zasedání pracovních skupin projektu.
- Realizovány vzdělávací aktivity.
- Vytvořen Strategický dokument MAP ORP Příbram vč. Strategického rámce MAP, který obsahuje projektové záměry jednotlivých škol zapojených do projektu MAP.
- Uzavřena Dohoda o spolupráci mezi zřizovateli škol, školami, poskytovateli zájmového a neformálního vzdělávání, rodiči a dalšími partnery.
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz