Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média Vzdělávání
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III
Rodičovské kavárny Workshopy pro obornou veřejnost

Co je projekt SRPPoradna (často kladené otázky)

Jsme součástí Národního pedagogického institutu ČR. Zkratka SRP znamená Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. 

Společně s konzultanty rozvoje školy, mentory a kouči podporuje projekt ředitele v tom, aby se stali lídry rozvoje školy. Pomáhá jim hledat cesty k naplnění cílů pomocí projektů tzv. šablon nebo při spolupráci s MAP. Projekt SRP chce pomoci tomu, aby bylo v České republice více škol, ve kterých budou učitelé rádi vyučovat a kam budou děti rády chodit.

https://vedemeskolu.npi.cz/
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj ORP DSO
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz