Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média Vzdělávání
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III
Rodičovské kavárny Workshopy pro obornou veřejnost

Jednání Řídícího výboru

3. jednání Řídícího výboru MAP III - per rollam 1.9.2022
Schválení aktualizovaného Strategického rámce MAP III.

2. jednání Řídícího výboru MAP III - per rollam 27.6.2022
Schválení Komunikačního plánu MAP III.

1. zasedání Řídícího výboru MAP III proběhlo dne 18.5.2022 
Členové Řídícího výboru byli seznámeni s projektem MAP III, který probíhá na území ORP Příbram od 1.4.2022. Doba realizace projektu je 20 měsíců. V rámci zasedání byl schválen Jednací řád a Statut Řídícího výboru, Organizační struktura a dokument Identifikace dotčené veřejnosti. Předsedkyní Řídícího výboru byla zvolena PhDr. Marie Pilíková. Dále byla řešena evaluace projektu MAP III a další témata.
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj ORP DSO
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz