Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média Vzdělávání Dotace a financování
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III
Rodičovské kavárny Workshopy pro obornou veřejnost

2.4 Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Odpovědná osoba za plnění aktivit PS: členové PS, koordinátor setkávání PS – Lenka Pavlíková + koordinátor, který naplánuje setkání s odborníky/semináře pro PS a diskuse – Vendula Šedivá  
                                                                                          
Výstupy:                                                                                                                                                                 
A) Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání         
                                                                                     
B) Návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol ve čtenářské gramotnosti - ZAHRNUTO DO AKČNÍCH PLÁNŮ NA ROKY 2024 A 2025   
                                               
C) Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách             
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj Projekty MAP I, II a III podpořeny z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz