Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média Vzdělávání Dotace a financování
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III
Rodičovské kavárny Workshopy pro obornou veřejnost

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN III VZDĚLÁVÁNÍ NA PŘÍBRAMSKU

Výzva MAP III
Místní akční plány (MAP) jsou financovány z prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum Vývoj Vzdělávání. 

Název výzvy: Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území
Text výzvy, přílohy výzvy a další informace - viz webové stránky ŘO OPVVV

Seznámení s projektem MAP III ORP Příbram
Projekt MAP III ORP Příbram navazuje na projekty MAP ORP Příbram I a II, které byly realizovány v letech 2016-2022. V tomto projektu bude již nastavená dobrá spolupráce tří partnerů - města Příbram, MAS Brdy a MAS PODBRDSKO. Celkově je však projekt produktem spolupráce řady partnerů v celém území, mj. škol, zřizovatelů a dalších aktérů na Příbramsku. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území ORP Příbram.

Projekt se skládá z klíčových aktivit:
1. Řízení projektu

2. Rozvoj a aktualizace MAP
2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP
2.2.Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součást  komunikačního plánu
2.3 Pracovní skupina pro financování
2.4 Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
2.5 Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
2.6 Pracovní skupina pro rovné příležitosti
2.7 Pracovní skupina pro problematiku předškolního vzdělávání
2.8. Místní akční plánování
2.9 Spolupráce s KAP
2.10 Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu akčnímu plánování v území

3. Evaluace procesu místního akčního plánování

Vize 
ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ.
Společným plánováním na základě skutečných potřeb efektivně zvýšíme kvalitu a dostupnost vzdělávání. Využijeme a rozšíříme dostupné finanční a lidské zdroje. Vzájemnou spoluprací inspirujeme ostatní.
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj Projekty MAP I, II a III podpořeny z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz