Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN III VZDĚLÁVÁNÍ NA PŘÍBRAMSKU

Výzva MAP III
Místní akční plány (MAP) jsou financovány z prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum Vývoj Vzdělávání. 

Název výzvy: Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území
Text výzvy, přílohy výzvy a další informace - viz webové stránky ŘO OPVVV

Seznámení s projektem MAP III ORP Příbram
Projekt MAP III ORP Příbram navazuje na projekty MAP ORP Příbram I a II, které byly realizovány v letech 2016-2022. V tomto projektu bude již nastavená dobrá spolupráce tří partnerů - města Příbram, MAS Brdy a MAS PODBRDSKO. Celkově je však projekt produktem spolupráce řady partnerů v celém území, mj. škol, zřizovatelů a dalších aktérů na Příbramsku. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území ORP Příbram.

Projekt se skládá z klíčových aktivit:
1. Řízení projektu

2. Rozvoj a aktualizace MAP
2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP
2.2.Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součást  komunikačního plánu
2.3 Pracovní skupina pro financování
2.4 Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
2.5 Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
2.6 Pracovní skupina pro rovné příležitosti
2.7 Pracovní skupina pro problematiku předškolního vzdělávání
2.8. Místní akční plánování
2.9 Spolupráce s KAP
2.10 Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu akčnímu plánování v území

3. Evaluace procesu místního akčního plánování

Vize 
ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ.
Společným plánováním na základě skutečných potřeb efektivně zvýšíme kvalitu a dostupnost vzdělávání. Využijeme a rozšíříme dostupné finanční a lidské zdroje. Vzájemnou spoluprací inspirujeme ostatní.
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz