Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III

Realizační tým a organizační struktura

Realizační tým projektu MAP III ORP Příbram zabezpečuje realizaci celého projektu.
 
Realizační tým se zodpovídá za řádnou realizaci aktivit hlavnímu manažerovi. Zároveň je zajištěna odborná a administrativní podpora procesu místního akčního plánování.  Nedílnou součástí je komunikace s poskytovatelem dotace, příprava zpráv o realizaci projektu, žádostí o platbu a řádné manažerské i finanční řízení projektu.
 
Realizační tým je složen především z pracovníků, kteří byli již zapojeni do projektů MAP I a II, a z Evaluátora, který v projektu dosud nikdy nepracoval (viz Postupy MAP III).

V rámci činností realizačního týmu projektu budou zajištěny tyto aktivity:
 • koordinace spolupráce mezi příjemcem dotace (MAS PODBRDSKO) a dvěma partnery s finančním příspěvkem (MAS Brdy a Město Příbram),
 • podpora činností Řídícího výboru a PS (příprava podkladů, zpracování výstupů z jednání apod.),
 • zpracování a průběžný monitoring systému komunikace jak dovnitř, tak navenek (komunikační plán),
 • komunikace s poskytovatelem dotace, příprava průběžných zpráv o realizaci projektu,
 • monitorování a řízení průběhu realizace povinných aktivit 2. Rozvoj a aktualizace MAP a 3. Evaluace procesu místního akčního plánování
 • management spolupráce s projektem poskytující metodickou pomoc akčnímu plánování  v území a spolupráce s Krajským akčním plánem 
 • průběžné plnění a vyhodnocování cílů projektu, koordinace a komunikace s aktéry působícími v oblasti vzdělávání na území ORP Příbram,
 • zajišťování a organizace aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit v rámci MAP,
 • zajištění chodu místního akčního plánování přenos výstupů mezi jednotlivými články, které jsou v rámci organizační struktury MAP zřízeny (ŘV a PS).
 
Realizační tým projektu MAP III ORP Příbram:
Hlavní manažer
Administrativní tým
 • Finanční manažer
Odborný tým RT
 • Odborný garant strategického plánování
 • Koordinátor území Město Příbram
 • Koordinátor území MAS PODBRDSKO
 • Koordinátor území MAS Brdy
 • Evaluátor procesu místního akčního plánování
   
Organizační struktura MAP II ORP Příbram:
Podrobně je vše popsáno v přiloženém dokumentu - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PARTNERSTVÍ MAP III ORP Příbram (verze schválená ŘV MAP III 18.5.2022).
 
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz