Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III

Pracovní skupiny projektu MAP III ORP Příbram

Pracovní skupiny se scházejí dle potřeby projektu s tím, že bude splněna podmínka Postupů MAP, aby se členové pracovních skupin sešli na jednáních za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od zahájení realizace projektu nejméně 4x. Celkem se uskuteční min. 10 setkání.
 
V návaznosti na činnost a aktivitu PS v MAP se uskuteční i více setkání.

Pracovní skupiny zabezpečují plnění povinností v souladu s Pravidly, blíže jsou povinnosti uvedeny u každé skupiny zvlášť.

Z každého jednání je pořízen zápis a prezenční listina.

V projektu MAP jsou zahrnuty tyto pracovní skupiny:
●            Pracovní skupina pro financování
●            Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
●            Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
●            Pracovní skupina pro rovné příležitosti
●            Pracovní skupina pro problematiku předškolního vzdělávání


Přehled jednání pracovních skupin za celou dobu projektu shrnuje tabulky v dokumentech níže.


Dokumenty a hlavní výstupy jednání pracovních skupin jsou uveřejněny níže:
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz