Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III

2.3 Pracovní skupina pro financování

Odpovědná osoba za plnění aktivit PS: členové PS, koordinátor setkávání PS – Věra Linhartová + koordinátor, který naplánuje setkání s odborníky/semináře pro PS a diskuse – Vendula Šedivá  
                                                                                                                                           
Připravuje podklady pro rozhodování ŘV MAP a zodpovídá za plánování nákladů a identifikaci finančních zdrojů pro realizaci aktivit do SR/ akčních plánů.          
 
Výstupy:                                                                                                                                                  
A) Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání                                                                                              
B) Návrhy na financování aktivit navržených ostatními skupinami
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz