Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média Vzdělávání Dotace a financování
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III
Rodičovské kavárny Workshopy pro obornou veřejnost

2.3 Pracovní skupina pro financování

Odpovědná osoba za plnění aktivit PS: členové PS, koordinátor setkávání PS – Věra Linhartová + koordinátor, který naplánuje setkání s odborníky/semináře pro PS a diskuse – Vendula Šedivá  
                                                                                                                                           
Připravuje podklady pro rozhodování ŘV MAP a zodpovídá za plánování nákladů a identifikaci finančních zdrojů pro realizaci aktivit do SR/ akčních plánů.          
 
Výstupy:                                                                                                                                                  
A) Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání                                                                                              
B) Návrhy na financování aktivit navržených ostatními skupinami
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj Projekty MAP I, II a III podpořeny z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz