Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III

Aktivita č. 3: Evaluace a monitoring

Aktivita je zaměřena na vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání na území OPR Příbram, které probíhalo v programovém období 2014 - 2020.

Místní akční plánování na území ORP Příbram bylo řešeno od roku 2016. Jedná se tedy o evaluaci projektu MAP I a MAP II za roky 2016 - 2022.

Aktivita probíhá v souladu s Pravidly OP VVV a bude zajištěna odborníkem, který nebyl doposud do projektu MAP OPR Příbram zapojen. Odborník (evaluátor procesu místního akčního plánování) pro zajištění všech potřebných informací z území bude spolupracovat s koordinátory území, kteří mají přímou vazbu na školy zapojené do projektu, v případě potřeby i s ostatními členy realizačního týmu, členy pracovních skupin a Řídícího výboru MAP.
 
Výstup:
  1. Závěrečná sebehodnotící zpráva
 
Odpovědná osoba za plnění KA: evaluátor procesu místní akčního plánování


Struktura a povinné evaluační otázky – obsah dle Postupů MAP: 1 - Do jaké míry se v našem území podařilo dosáhnout hlavního i dílčích cílů MAP?
2 – Co v dosaženích těchto cílů bránilo nebo jim naopak pomáhalo?
3 – Do jaké míry se dařilo postupovat v souladu s principy MAP? 4 – Co se změnilo díky akčnímu plánování v našem území?
5 – Co akční plánování přineslo jednotlivým aktérům v území?
6 – Co přinesla spolupráce s dalšími projekty k naplňování cílů MAP? 7 – Jakým způsobem se bude v MAP pokračovat?
8 -  Je plán udržitelnost MAP realistický?
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz