Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média Vzdělávání Dotace a financování
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III
Rodičovské kavárny Workshopy pro obornou veřejnost

2.6 Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Odpovědná osoba za plnění aktivit PS: členové PS, koordinátor setkávání PS – Věra Linhartová + koordinátor, který naplánuje setkání s odborníky/semináře pro PS a diskuse – Vendula Šedivá         
        
                                           
Výstupy:                                                                                                                                                                 
A) Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání      
                                                                                       
B) Návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol nastavující rovné příležitosti a podmínky ve vzdělávání
 - posuzuje navržené aktivity škol nebo aktivity spolupráce v dokumentaci MAP (SR MAP, Akční plán), 
- ZAHRNUTO DO AKČNÍCH PLÁNŮ NA ROKY 2024 A 2025         

C) Vytváří popis stávajícího stavu problematiky rovného přístupu, popis příčin a návrh aktivit              
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj Projekty MAP I, II a III podpořeny z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz