Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média Vzdělávání
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III
Rodičovské kavárny

2.6 Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Odpovědná osoba za plnění aktivit PS: členové PS, koordinátor setkávání PS – Věra Linhartová + koordinátor, který naplánuje setkání s odborníky/semináře pro PS a diskuse – Vendula Šedivá         
        
                                           
Výstupy:                                                                                                                                                                 
A) Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání                                                                                              
B) Návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol nastavující rovné příležitosti a podmínky ve vzdělávání
 - posuzuje navržené aktivity škol nebo aktivity spolupráce v dokumentaci MAP (SR MAP, Akční plán), 
C) Vytváří popis stávajícího stavu problematiky rovného přístupu, popis příčin a návrh aktivit              
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj ORP DSO
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz