Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III

2.5 Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Odpovědná osoba za plnění aktivit PS: členové PS, koordinátor setkávání PS – Lenka Pavlíková + koordinátor, který naplánuje setkání s odborníky/semináře pro PS a diskuse – Vendula Šedivá  
                                                                                                        
Výstupy:
A) Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání                     
                                                                         
B) Návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol ve matem. gramotnosti  - ZAHRNUTO DO AKČNÍCH PLÁNŮ NA ROKY 2024 A 2025                                                              
C) Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz