Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média Vzdělávání
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III
Rodičovské kavárny Workshopy pro obornou veřejnost

2.5 Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Odpovědná osoba za plnění aktivit PS: členové PS, koordinátor setkávání PS – Lenka Pavlíková + koordinátor, který naplánuje setkání s odborníky/semináře pro PS a diskuse – Vendula Šedivá  
                                                                                                        
Výstupy:
A) Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání                                                                                              
B) Návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol ve matem. gramotnosti                                                       
C) Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj ORP DSO
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz