Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média Vzdělávání
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III
Rodičovské kavárny

2.7 Pracovní skupina pro problematiku předškolního vzdělávání

Odpovědná osoba za plnění aktivit PS: členové PS, koordinátor setkávání PS – Věra Linhartová + koordinátor, který naplánuje setkání s odborníky/semináře pro PS a diskuse – Vendula Šedivá  
 
Výstupy:                            
A) Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání                                                                                              
B) Návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol nastavující rovné příležitosti a podmínky ve vzdělávání
C) Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách            
 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj ORP DSO
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz