Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III

Aktivita č. 2.8 Místní akční plánování

Aktivita je zaměřena na realizaci procesu místního akčního plánování, které zahrnuje společné plánování v území, aktualizaci dokumentace MAP, tvorbu akčních plánů.  Aktivity budou v souladu s Pravidly OP VVV.


V průběhu realizace projektu probíhají činnosti zaměřené na aktualizaci částí:      
Výstupy:
  1. Aktualizovaná strategická část a aktualizovaný Strategický rámec
  2. Implementační část – Akční plány na roky 2023, 2024 a 2025
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz