Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura / osoby Zapojené školy Podpora škol Vzdělávání Média Dokumenty
Seznámení s projektem Strategický rámec projektu Dokument MAP II Evaluace
Implementační aktivity
Podpora znalostních kapacit Vzdělávací aktivity Řídícího výboru Workshopy pro odbornou veřejnost Workshopy s rodiči Nabídky vzdělávání a dalších aktivit pro školy

Vzdělávací aktivity Řídícího výboru MAP II

Po 3. zasedání Řídícího výboru MAP II proběhlo 14.9.2020 vzdělávání na téma "Vzdělávání v oblasti inkluze"
Představen projekt na Inkluzi ve městě PB (zapojeno 7 ZŠ + 4 MŠ z Příbrami), který je v realizaci od září 2019. Konec realizace srpen 2022. Představen celý projekt a jeho fungování po roce realizace.
V rámci projektu - kurz pro kariérové poradce, poradenství pro rodiče a pedagogy v MŠ a ZŠ, sociální poradenství, podpora speciálních pedagogů, sdílení 3 školních psychologů aj.
 
Po 2. zasedání Řídícího výboru MAP II proběhlo 2.12.2019 vzdělávání na téma „Dostupnost kvalitního inkluzivního vzdělávání pro každé dítě/žáka ve školách v území.“
V rámci vzdělávání bylo předneseno přítomným téma: Tematické setkání Řídícího výboru – Dostupnost kvalitního inkluzivního vzdělávání pro každé dítě/žáka ve školách v území - Jak souvisí dostupnost kvalitního vzdělávání s výsledky dětí ve škole.
Mění se velmi rychle svět, ve kterém žijeme! Změny registrují všechny země na světě.
Velký mezinárodní výzkum dovedností dospělých - jak moc dobře je připravená pracovní síla, kde budou dospělí zaměstnáni. Na stejném principu byly pak vytvořeny PISA testy = mezinárodní srovnání 15tiletých studentů/žáků. Testy poskytují cennou informaci - důležité aspekty kvality vzdělávání a informace o sociálním zázemí žáků. Výsledky za ČR jsou publikovány v Národní zprávě.
 
Po zasedání Řídícího výboru 20.5.2019 proběhlo tématické setkání na téma "Zlepšení spolupráce aktérů vzdělávání v území ORP Příbram a diskuze nad přínosem MAP v území", kde bylo konstatováno, že hlavní přínos je v:
  • v rámci implementačních aktivit spolupráce škol z území ORP na všech úrovních (setkávání ředitelů, učitelů, zástupců z řad rodičů, vzájemná výměna zkušeností mezi školami, společné plánování aktivit mezi školami),
  • zvýšení informovanosti o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání v území ORP,
  • komplexní spolupráce mezi formálním a neformálním vzděláváním a dalšími subjekty (školy, rodiče, zřizovatelé, NNO aj.),
  • zvýšení důvěry, otevřenost a inspirace pro ostatní (ukazuje to, co dělají sousedi a ti druzí),
  • prohloubení spolupráce s neziskovými subjekty jak v oblasti vzdělávání, tak např. sociální oblasti,
  • zohlednění místních potřeb a podpora v místě vzdělávání zohledňující místní potřeby.
 
 
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz