Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura / osoby Zapojené školy Podpora škol Vzdělávání Média Dokumenty
Seznámení s projektem Strategický rámec projektu Dokument MAP II Evaluace
Implementační aktivity
Podpora znalostních kapacit Vzdělávací aktivity Řídícího výboru Workshopy pro odbornou veřejnost Workshopy s rodiči Nabídky vzdělávání a dalších aktivit pro školy

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Cílem pracovní skupiny je podpora již vybudovaného společného plánování a spolupráce subjektů. V pracovní skupině je zapojen odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu výuky týkající se matematické gramotnosti. Obsahem práce bude rozvoj a podpora výuky matematické gramotnosti v území tak, aby byl podnícen zájme dětí a žáků.

Práce pracovních skupin je také zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí, pomůckách, postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti (pregramotností).
Pracovní skupina bude spolupracovat s pracovní skupinou pro financování a výstupy budou předkládány Řídicímu výboru.

Přenos výstupů pracovní skupiny bude zajišťovat vedoucí pracovní skupiny, který je zároveň členem Řídicího výboru. Pracovní skupina se bude také zabývat identifikací místních lídrů a jejich zapojením do realizace projektu. Pracovní skupina má celkem čtyři stálé členy. K jednání lze přizvat hosta, odborníka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Výstupy pracovní skupiny:
  • Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v matematické gramotnosti.
  • Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách projektu MAP.
  • Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS konaných minimálně 4x ročně.

Členové PS:
Mgr. Roman Behún - ředitel ZŠ pod Svatou horou Příbram
Ing. Hana Divišová PhDr. - zástupce ZŠ Bratří Čapků 279, Příbram 7
Dana Chvojková - zástupce MŠ Čenkov
Mgr. Kateřina Bysterská  - zástupce MŠ Láz

Přehled jednání PS:
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj Projekty MAP I, II a III podpořeny z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz