Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura / osoby Zapojené školy Podpora škol Vzdělávání Média Dokumenty
Seznámení s projektem Strategický rámec projektu Dokument MAP II Evaluace
Implementační aktivity
Podpora znalostních kapacit Vzdělávací aktivity Řídícího výboru Workshopy pro odbornou veřejnost Workshopy s rodiči Nabídky vzdělávání a dalších aktivit pro školy

Evaluace projektu MAP II ORP Příbram

Aktivita projektu MAP II ORP Příbram „Evaluace a monitoring“ je tvořena povinnými podaktivitami:

1) Monitoring a evaluace MAP
Na základě údajů z monitoringu a z informací získaných i jinými způsoby dalších celkových vyhodnocení jsou zjišťovány přínosy, případně dopady, a je vyhodnocována úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství.

Evaluace se bude skládat z následujících bodů:
a) stanovení počtu, témat a cílů,
b) výběr cílových skupin evaluace,
c) vytvoření časového plánu realizace jednotlivých evaluací,
d) vývěr vhodných nástrojů pro evaluací a stanovení způsobu vyhodnocení,
e) vyhodnocení evaluačního šetření.

Vyhodnocováno je také naplňování aktivit, výsledků a přínosů realizace aktivit naplánovaných v ročním akčním plánu vypracovaném v rámci předchozího projektu MAP a následně vyhodnocení akčních plánů zpracovaných v projektu MAP II, jejich vlivy/dopady na strategii MAP a na základě tohoto stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP.
Toto vyhodnocování je realizováno prostřednictvím evaluačních aktivit naplánovaných a realizovaných realizačním týmem MAP.

2) Zpracování sebehodnotících zpráv
V návaznosti na průběžný monitoring a vlastní evaluační aktivity jsou zpracovávány průběžné a závěrečné sebehodnotící zprávy v souladu s Metodikou pro vnitřní evaluaci projektů OP VVV. Tato aktivita představuje významnou část projektu a bude jí věnována patřičná pozornost a péče, neboť nastaví zrcadlo účinnosti v projektu realizovaných aktivit a představuje tím účinný nástroj řízení projektu za účelem dosažení jeho cílů.
 
Výstupy klíčové aktivity:
- Vyhodnocení procesů partnerství podle metodiky ŘO OP VVV co se podařilo a co by bylo potřeba zlepšit.
- Vyhodnocení účinnosti, přínosů a případných dopadů aktivit na podporu rozvoje partnerství a podporu rozvoje kapacit, zejména - co se podařilo a co by bylo potřeba zlepšit v povinných tématech MAP.
- Vyhodnocení vlivů/dopadů realizovaných aktivit v aktivitě Implementace.


Zpracované dokumenty a schválené Řídícím výborem MAP:
 
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj Projekty MAP I, II a III podpořeny z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz