Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura / osoby Zapojené školy Podpora škol Vzdělávání Média Dokumenty
Seznámení s projektem Strategický rámec projektu Dokument MAP II Evaluace
Implementační aktivity
Podpora znalostních kapacit Vzdělávací aktivity Řídícího výboru Workshopy pro odbornou veřejnost Workshopy s rodiči Nabídky vzdělávání a dalších aktivit pro školy

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání

Pracovní skupina byla zřízena jako dočasná pracovní skupina za účelem zpracování strategické části Dokumentu MAP a následně Akčního plánu a je složena ze členů stávajících PS. Její ustanovení proběhlo až v průběhu realizace projektu MAP II ORP Příbram.

Cílem pracovní skupiny je téma předškolního vzdělávání. Konkrétně dostupnost, inkluze a kvalita předškolního vzdělávání. Obsahem práce je identifikování silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb předškolního vzdělávání v území. Dále bude pracovní skupina rozpracovávat klíčové problémy a hledat vhodná řešení. Jako odborníci na danou problematiku se budou podílet také na tvorbě akčních plánů.

Pracovní skupina se schází min. 4x ročně. Svolává ji Garant PS, který také předává výstupy a doporučení z pracovní skupiny směrem k Řídícímu výboru MAP.

Pracovní skupina je rovněž složena ze čtyř stálých členů. K jednání lze přizvat hosta, odborníka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Výstupy pracovní skupiny:
  • Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS konaných minimálně 4x ročně.

Členové PS:
Mgr. Petra Velasová - ředitelka MŠ Pečice
Mgr. Kateřina Bysterská - zástupce MŠ; MŠ Láz
Bc. Dana Chvojková - zástupce MŠ, MŠ Čenkov
Ing. Jana Čechová - zástupce MŠ, Lesní MŠ Kozičínský klabánek, z.s.

Přehled jednání PS:
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz