Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura / osoby Zapojené školy Podpora škol Vzdělávání Média Dokumenty
Seznámení s projektem Strategický rámec projektu Dokument MAP II Evaluace
Implementační aktivity
Podpora znalostních kapacit Vzdělávací aktivity Řídícího výboru Workshopy pro odbornou veřejnost Workshopy s rodiči Nabídky vzdělávání a dalších aktivit pro školy

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Cílem pracovní skupiny je podpora již vybudovaného společného plánování a spolupráce subjektů v území, tak aby byly zohledněny místně specifické potřeby a z prostředků MAP II podpořeny ty aktivity, které území naplánuje.
 
Alespoň jeden člen PS bude mít minimálně pětiletou praxi v základní škole. V PS bude zapojen minimálně jeden odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání.

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě KA 02E.
 
PS spolupracuje s ostatními PS. Další aktivitou PS bude projednání podkladů pro tvorbu strategického rámce a akčních plánů v oblasti čtenářské gramotnosti.

Výstupy pracovní skupiny:
  • Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol ve čtenářské gramotnosti
  • Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách projektu MAP
  • Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS konaných minimálně 4x ročně

Členové PS:
Mgr. Petra Velasová - ředitelka MŠ Pečice
Mgr. Ivana Chocholová - zástupce ZŠ a MŠ Jince
Věra Almáši - zástupce Knihovna Příbram
Mgr. Miroslava Rettinger - zástupce ZŠ, Základní škola, Příbram II., Jiráskovy sady 273

Přehled jednání PS:
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz