Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura / osoby Zapojené školy Podpora škol Vzdělávání Média Dokumenty
Seznámení s projektem Strategický rámec projektu Dokument MAP II Evaluace
Implementační aktivity
Podpora znalostních kapacit Vzdělávací aktivity Řídícího výboru Workshopy pro odbornou veřejnost Workshopy s rodiči Nabídky vzdělávání a dalších aktivit pro školy

Strategický rámec projektu

Jedním z hlavních úkolů projektu je aktualizace tzv. Strategického rámce MAP, resp. zásobníku projektů škol, školských zařízení a dalších subjektů zabývajících se vzděláváním, které spadají do území Příbramska. Tyto subjekty v případě svého zájmu mohou čerpat finance z dotačních programů a fondů národních i evropských a předkládat své projekty do výzev vyhlášených jednotlivými ministerstvy a dalšími subjekty, mj. i místními akčními skupinami v území.
Strategický rámec v současné době obsahuje 270 projektových záměrů. Jsou to projekty na rekonstrukce učeben, školních jídelen a družin, ale také sociálních zařízení, zázemí škol, zahrad a hřišť. Při pravidelných aktualizacích Strategického rámce se ukazuje, že školám se v programovém období 2014-2020 podařilo mnoho projektů zrealizovat, investovaly či ještě plánují investovat do vylepšení své infrastruktury a vybavení téměř 250 mil. korun. Finanční prostředky školy, resp. zřizovatelé škol, získaly z fondů EU, z národních dotačních titulů, ale velkou měrou také z vlastních zdrojů.
Považujeme toto za velký úspěch škol i jejich zřizovatelů. Velké poděkování patří všem obcím a městům, kteří investují mnoho prostředků z vlastních zdrojů a aktivně vyhledávají další fondy a dotace tak, aby školy měly kvalitní a moderní vybavení pro výuku našich dětí.

 

Aktualizace Strategického rámce MAP ORP Příbram - podzim 2021 až zima 2022
Do konce roku 2021 bude stávající Strategický rámec MAP pro programové období 2014-2020 zakonzervován, proto byly školy na podzim 2021 osloveny s aktualizací Strategického rámce tak, aby zhodnotily, které projekty stále platí a školy je plánují realizovat v novém programovém období 2021-2027, a zároveň, které projekty jsou již hotové či se jejich realizace neplánuje.
Probíhá tedy aktuálně tvorba nové tabulky Strategického rámce na nové programové období 2021-2027 s tím, že nová tabulka bude schválena Řídícím výborem MAP v únoru 2022.


Aktualizace Strategického rámce MAP ORP Příbram - září 2020
Během letních prázdnin byly osloveny všechny školy v území ORP Příbram, aby aktualizovaly své projektové záměry. V současné době v SR je 270 projektových záměrů. Nových projektových záměrů je 14. Několik projektů již bylo realizováno za cca 217mil. Kč, tj. hotové projekty realizované z OPŽP, vlastní zdroje, IROP aj.
Strategický rámec MAP ORP Příbram byl schválen Řídícím výborem projektu dne 14.9.2020.


Aktualizace Strategického rámce MAP ORP Příbram - podzim 2019
Během října a listopadu 2019 probíhala aktualizace Strategického rámce MAP ORP Příbram tak, abychom jej udržovali aktuální o projekty škol a NNO zabývající se vzděláváním na území ORP Příbram.
Strategický rámec MAP ORP Příbram byl schválen Řídícím výborem projektu dne 2.12.2019.


Všechny verze Strategického rámce MAP jsou zveřejněny na webu www.uzemnidimenze.cz.
 
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz