Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura / osoby Zapojené školy Podpora škol Vzdělávání Média Dokumenty
Seznámení s projektem Strategický rámec projektu Dokument MAP II Evaluace
Implementační aktivity
Podpora znalostních kapacit Vzdělávací aktivity Řídícího výboru Workshopy pro odbornou veřejnost Workshopy s rodiči Nabídky vzdělávání a dalších aktivit pro školy

Dokument MAP II

Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Příbram (dokument MAP II) patří ke klíčovým výstupům projektu MAP II ORP Příbram. Dokument je složen z analytické, strategické a implementační části. Členové pracovních skupin se podíleli hlavně na tvorbě strategické části a jednotlivé strategické cíle budou dále rozpracovány do akčních plánů. V případě potřeby bude ještě dokument MAP aktualizován, aby mohl být předložen do závěrečné zprávy o realizaci projektu, tj. do konce projektu bude muset být ještě jednou schválen ze strany Řídícího výboru.

Dokument MAP II je zpracován pro oblast správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram. Ten se nachází ve Středočeském kraji, v jeho jihozápadní části. Na hranicích tohoto správního obvodu se nacházejí kraje Plzeňský a Jihočeský.
SO ORP

 
Aktuální platná verze schválená Řídícím výborem MAP (usnesení z 3.12.2021 - ŘV7/2021-1):
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj ORP DSO
2021 ....... 2022 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz