Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura / osoby Zapojené školy Podpora škol Vzdělávání Média Dokumenty
Seznámení s projektem Strategický rámec projektu Dokument MAP II Evaluace
Implementační aktivity
Podpora znalostních kapacit Vzdělávací aktivity Řídícího výboru Workshopy pro odbornou veřejnost Workshopy s rodiči Nabídky vzdělávání a dalších aktivit pro školy

Realizační tým a organizační struktura

Realizační tým projektu MAP II ORP Příbram zabezpečuje činnost Řídícího výboru, pracovních skupin (PS) a případně dalších aktérů organizační struktury MAP.

Hlavní činnosti Realizačního týmu MAP II
 • Podpora činnosti Řídicího výboru – komunikace, příprava programu, podkladů, zápisy apod.
 • Podpora činnosti pracovních skupin – komunikace, příprava podkladů, zpracování výstupů z jednání apod.
 • Zpracování komunikačního plánu a průběžný monitoring nastaveného systému komunikace
 • Průběžná evaluace realizace povinných aktivit (rozvoj a aktualizace MAP, evaluace MAP) – ZoR a ZZoR
 • Zpracování průběžných a závěrečných sebehodnotících zpráv
 • Aktualizace dokumentace MAP
 • Spolupráce při relevantních aktivitách procesu místního akčního plánování s garantem MAP, s odborníky projektu SRP
 • Zajišťování a organizace aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit MAP
 • Účastní se aktivit souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání
 • Zajištuje v procesu místního akčního plánování přenos výstupů mezi jednotlivými články organizační struktury
 • Zajišťuje facilitaci v území – ať už v rámci svých kapacit, nebo prostřednictvím facilitátora
 • Poskytuje konzultace školám v rámci povinné aktivity podpora škol v plánování
 • Prohlubování a rozvoj partnerství a spolupráce mezi školami a dalšími organizacemi v území
 • Vyhodnocování procesů partnerství dle metodiky
 • Vyhodnocování účinnosti, přínosů a dopadů aktivit na podporu rozvoje kapacit
 • Vyhodnocování dopadů implementačních aktivit
 • Aktualizace analýzy, strategie a implementace

Realizační tým MAP se skládá z:
 • administrativního týmu
 • odborného týmu
 • odborného týmu implementace
Složení realizačního týmu reflektuje činnosti v rámci procesu společného místního akčního plánování. Všechny činnosti obou skupin řídí hlavní manažer projektu.
 
Administrativní tým
Administrativní tým zodpovídá především za klíčovou aktivitu Řízení projektu:
 • soulad realizace projektu s výzvou
 • soulad s žádostí a rozhodnutím ŘO
 • administrativní podporu činnosti ŘV MAP a PS MAP
 • publicitu projektu a jeho zastupování navenek
 • finanční řízení projektu
 • podpora a řízení odborného tým
 • koordinace/ administrativní zajištění projektových aktivit
 • organizační a provozní stránku projektu
 • dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných výstupů a výsledků projektu
 • zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem k ŘO, vedení organizace příjemce, partnerům projektu a jednotlivým pracovníkům projektu)
 • komunikační plán
Administrativní tým tvoří:
Hlavní manažer projektu
Finanční manažer
Finanční manažer MAS PODBRDSKO
Finanční manažer MAS BRDY
 

Odborný tým
Odborný tým MAP je odpovědný za expertní věcné naplnění projektu.

Odborný tým MAP tvoří:
Hlavní manažer projektu
Odborný garant plánování a podpory znalostních kapacit
Odborný garant Strategického plánování
Manažer aktivity Evaluace a partnerství
Odborný garant Komunikace
Garant aktivity pracovních skupin a členové pracovních skupin


Odborný tým Implementace
Odborný tým implementace MAP je odpovědný za expertní věcné naplnění části projektu - Implementace.

Odborný tým Implementace tvoří:
Hlavní manažer projektu
Koordinátor plánování a implementace pro oblast Příbram
Koordinátor plánování a implementace pro oblast MAS Brdy
Koordinátor plánování a implementace pro oblast MAS Podbrdsko
 
 
Organizační struktura MAP II ORP Příbram

Jednotlivé složky organizační struktury MAP II v ORP Příbram jsou graficky znázorněny na schématu:


Podrobně je vše popsáno v přiloženém dokumentu - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PARTNERSTVÍ MAP II ORP Příbram (verze z prosince 2021).
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj Projekty MAP I, II a III podpořeny z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz