Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura / osoby Zapojené školy Podpora škol Vzdělávání Média Dokumenty
Seznámení s projektem Strategický rámec projektu Dokument MAP II Evaluace
Implementační aktivity
Podpora znalostních kapacit Vzdělávací aktivity Řídícího výboru Workshopy pro odbornou veřejnost Workshopy s rodiči Nabídky vzdělávání a dalších aktivit pro školy

Řídící výbor projektu MAP II ORP Příbram

Kontakt na předsedkyni Řídícího výboru MAP II:
PhDr. Marie Pilíková
email: mappribram@gmail.com
tel. 775 431 660


Role Řídícího výboru MAP II ORP Příbram

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Řídící výbor MAP je povinný pro všechna partnerství.
Řídicí výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem.
Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Hlavní činností Řídícího výboru je:
Řídící výbor se schází v předem stanovených termínech, a to vždy nejméně 2x za kalendářní rok, a kdykoliv kdy je svolán Hlavním manažerem projektu na základě oprávněného podnětu některého z členů Řídícího výboru.
 
Po celou dobu projektu MAP II by mělo proběhnout 6 tematických setkání Řídícího výboru na doporučená témata:
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj Projekty MAP I, II a III podpořeny z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz