Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura / osoby Zapojené školy Podpora škol Vzdělávání Média Dokumenty
Seznámení s projektem Strategický rámec projektu Dokument MAP II Evaluace
Implementační aktivity
Podpora znalostních kapacit Vzdělávací aktivity Řídícího výboru Workshopy pro odbornou veřejnost Workshopy s rodiči Nabídky vzdělávání a dalších aktivit pro školy

Členové Řídícího výboru

Předsedkyně   
PhDr. Marie Pilíková - zastupuje zřizovatele škol, město Příbram, OŠKS
 
Členové

Mgr. Martin Pavlík - zastupuje Realizační tým MAP
Věra Linhartová - zastupuje Realizační tým MAP
Josef Karas - zastupuje zřizovatele škol, obec Obecnice
Mgr. Ondřej Buralt - zastupuje vedení škol, ZŠ a MŠ Dolní Hbity
Romana Plecitá - zastupuje vedení škol, MŠ Příbram VIII, Školní 131
Mgr. Dagmar Moravcová - zastupuje učitele, ZŠ Jiráskovy sady Příbram
Mgr. Roman Behún - zastupuje školní družiny, školní kluby, ZŠ Pod Svatou Horou
Michal Filina, dipl. um. - zastupuje ZUŠ, ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
Kamila Zelená - zastupuje organizace neformálního vzdělávání, sociální služby, NZDM Bedna
Veronika Součková, DiS. - zastupuje Krajský akční plán Středočeského kraje
Jana Filinová - zastupuje MAS Podbrdsko
Ing. Lenka Fialová - zastupuje MAS Brdy
Petra Burešová - zastupuje rodiče
Ing. Zuzana Šourková - zastupuje obce, které nezřizují školu, obec Sedlice
Mgr. Magdalena Bartošová, Ph.D.  - zastupuje Agenturu pro sociální začleňování
Ing. Šárka Pirklová - zastupuje Centrum podpory projektu SRP (NIDV)   
 
Zasedání Řídícího výboru svolává: hlavní manažer projektu MAP II 
Zasedání Řídícího výboru vede: předsedkyně Řídícího výboru MAP 
Zapisuje: Jana Filinová
Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru: odborný garant znalostních kapacit projektu MAP II Vendula Šedivá
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz