Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média Dotace a financování
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III

Zasedání Řídícího výboru MAP III ORP Příbram 25.9.202325. 09. 2023  »  Aktuality

Zasedání Řídícího výboru MAP III ORP Příbram 25.9.2023
Na zasedání Řídícího výboru projektu MAP III ORP Příbram 25.9.2023 byla schválena aktualizace Strategického rámce MAP III, resp. schválen zásobník projektů škol, školských zařízení a dalších subjektů zabývajících se vzděláváním, které spadají do území Příbramska. Tyto subjekty v případě svého zájmu mohou čerpat finance z dotačních programů a fondů národních i evropských a předkládat své projekty do výzev vyhlášených jednotlivými ministerstvy a dalšími subjekty, mj. i místními akčními skupinami v území. Strategický rámec v současné době obsahuje projekty na rekonstrukce učeben, školních jídelen a družin, ale také sociálních zařízení, zázemí škol, zahrad a hřišť.
 
Strategický rámec MAP ORP Příbram je ve své aktuální verzi k 25.9.2023 uložen na webu www.uzemnidimenze.cz, ale také na těchto webových stránkách zde: ​https://mappribram.cz/map-iii/mistni-akcni-planovani/strategicky-ramec-map-iii/

Dále byly na Řídícím výboru schváleny tzv. Akční plány na roky 2024 a 2025 s tím, že tyto výstupy projektu jsou důležité pro nastavení pokračujícího projektu MAP IV, který by měl začít v roce 2024. Akční plány v aktuálním znění jsou uloženy zde: https://mappribram.cz/map-iii/o-projektu/dokumenty-a-vystupy-projektu-map-iii/

Řídící výbor dále projednal a schválil podání nového projektu MAP IV ORP Příbram, který bude podán na konci září 2023 s tím, že začátek projektu se předpokládá na zač. roku 2024.
 
Jana Filinová, hlavní manažerka MAP III ORP Příbram
 
 
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj Projekty MAP I, II a III podpořeny z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz