Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média Vzdělávání Dotace a financování
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III
Rodičovské kavárny Workshopy pro obornou veřejnost

Welbeing v MŠ a školní zralost10. 05. 2023  »  Aktuality

Welbeing v MŠ a školní zralost Welbeing v MŠ a školní zralost
V rámci semináře si budeme společně s paní učitelkami povídat  nejen  o wellbeingu, ale i o tom, co každá paní učitelka mající vystudovanou pedagogiku předškolního věku zná - tedy o specificích tělesné připravenosti, mentální připravenosti, sociální zralosti, emoční zralosti, základech znalostí dle RVP PV apod. Tato témata se  však pokusíme  rozšířit o další úhly pohledu- o připravenost na školu v souvislosti s životní pohodou dítěte, tedy aktuálním tématem zavádění wellbeingu do škol. Wellbeing je stav, ve kterém můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál, a žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život. Komunikovat budeme i o vnímání specifických charakteristik osobnosti dítěte, jež nám školní zralost ovlivňují. Rozšíříme vhled do MBTI typologie, kterou jsme se již několikrát zmiňovaly. Přijít mohou všichni i ti, kteří na předchozím semináři nebyli, pokud se mezi námi objeví i kolega pedagog předškolní pedagogiky, velice rády ho uvítáme

Prosím Vás, aby se zájemci z Vaší školy přihlásili zde nebo na níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 30.4.2023.
Přihlašovací formulář - https://forms.gle/LiX7v7npq1BBHGZ9A

 
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj Projekty MAP I, II a III podpořeny z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz