Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

Setkání ředitelů škol 28.11.2023 od 16:30 hodin v Příbrami28. 11. 2023  »  Aktuality

Projekt Místní akční plán III na Příbramsku uspořádal setkání ředitelů a zástupců škol 28.11.2023 v Příbrami.

Akce byla zaměřena nejen na seznámení s projektem MAP III, co se podařilo a jaké jsou výstupy projektu. Byly představeny výstupy projektu formou prezentace (viz https://mappribram.cz/map-iii/o-projektu/dokumenty-a-vystupy-projektu-map-iii/). Zejména byli účastníci seznámeni s Evaluační zprávou projektu MAP III ORP Příbram, která ukazuje, jaké přínosy má akční plánování na Příbramsku od roku 2016, co by se mělo zlepšit a jaká jsou doporučení pro akční plánování do dalších let. Dále byl ředitelům škol představen Dokument MAP III, především Strategický rámec, který obsahuje investiční záměry škol. Proběhla diskuse nad možnostmi financování těchto záměrů před Místní akční skupiny a další fondy a dotační tituly.
 
V druhé třetině setkání byly představeny nové IPs projekty Střední článek a Kurikulum. Jedná se o nové celorepublikové projekty a účastníci akce byli seznámeni s možnostmi spolupráce s těmito projekty. Projekt Kurikulum přijela představit zástupkyně projektu pro Středočeský kraj paní Votavová.

V závěrečné části ředitelé škol diskutovali se zástupci realizačního týmu MAP III o problémech a potřebách ve školství na Příbramsku.

Jana Filinová, hlavní manažerka MAP III ORP Příbram
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz