Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média Dotace a financování
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III

Setkání ředitelů škol 28.11.2023 od 16:30 hodin v Příbrami28. 11. 2023  »  Aktuality

Setkání ředitelů škol 28.11.2023 od 16:30 hodin v Příbrami
Projekt Místní akční plán III na Příbramsku uspořádal setkání ředitelů a zástupců škol 28.11.2023 v Příbrami.

Akce byla zaměřena nejen na seznámení s projektem MAP III, co se podařilo a jaké jsou výstupy projektu. Byly představeny výstupy projektu formou prezentace (viz https://mappribram.cz/map-iii/o-projektu/dokumenty-a-vystupy-projektu-map-iii/). Zejména byli účastníci seznámeni s Evaluační zprávou projektu MAP III ORP Příbram, která ukazuje, jaké přínosy má akční plánování na Příbramsku od roku 2016, co by se mělo zlepšit a jaká jsou doporučení pro akční plánování do dalších let. Dále byl ředitelům škol představen Dokument MAP III, především Strategický rámec, který obsahuje investiční záměry škol. Proběhla diskuse nad možnostmi financování těchto záměrů před Místní akční skupiny a další fondy a dotační tituly.
 
V druhé třetině setkání byly představeny nové IPs projekty Střední článek a Kurikulum. Jedná se o nové celorepublikové projekty a účastníci akce byli seznámeni s možnostmi spolupráce s těmito projekty. Projekt Kurikulum přijela představit zástupkyně projektu pro Středočeský kraj paní Votavová.

V závěrečné části ředitelé škol diskutovali se zástupci realizačního týmu MAP III o problémech a potřebách ve školství na Příbramsku.

Jana Filinová, hlavní manažerka MAP III ORP Příbram
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj Projekty MAP I, II a III podpořeny z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz