Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

Projekt MAP III ORP Příbram08. 12. 2021  »  Aktuality

Žádost MAP III ORP Příbram podána v červenci 2021 k posouzení na Řídící orgán OPVVV. K 8.10.2021 projekt prošel hodnocením Formálních náležitostí a přijatelnosti a čeká na vyhodnocení Hodnotící komisí OPVVV. Do konce října 2021 byl projekt Hodnotící komisí schválen a v listopadu probíhalo doplnění dokumentů a podkladů pro vydání Právního aktu.

Název projektu: MAP III ORP Příbram
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022902

Anotace projektu:
Projekt MAP III ORP Příbram navazuje na projekty MAP ORP Příbram I a II, které byly realizovány v letech 2016-2022. V tomto projektu bude již nastavená dobrá spolupráce tří partnerů - města Příbram, MAS Brdy a MAS PODBRDSKO. Celkově je však projekt produktem spolupráce řady partnerů v celém území, mj. škol, zřizovatelů a dalších aktérů na Příbramsku. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území ORP Příbram.

Doba realizace projektu: 1.4.2022 - 30.11.2023
 
Zapojeno 68 škol (dle IZO) na území ORP Příbram.
 
Žadatel: MAS Podbrdsko
Partneři: Město Příbram a MAS Brdy
 
 
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz