Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

Pozvánka na semináře Školní zralost14. 02. 2022  »  Aktuality

Pozvánka na semináře Školní zralost Pozvánka na semináře
Školní zralost aneb Jak vypadá dítě připravené jít do školy pod vedením PhDr. et Mgr. Evy Burdové, MBA, se uskuteční s ohledem na současnou epidemiologickou situaci online dne 17.2.2022 od 13,00 – 17,00 hod.

V rámci semináře si budeme společně s paní učitelkami povídat nejen o tom, co každá paní učitelka mající vystudovanou pedagogiku předškolního věku zná tedy specifika tělesné připravenosti, mentální připravenosti, sociální zralosti, emoční zralosti, základy znalostí dle RVP PV apod., ale pokusíme si rozšířit úhel pohledu i o vnímání specifických charakteristik osobnosti dítěte, jež nám školní zralost ovlivňují. Tím si rozšíříme vhled do MBTI typologie osobnosti.

Všechny technické parametry budou upřesněny před konáním semináře.
Prosím Vás, aby se zájemci z Vaší školy přihlásili zde nebo na níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 10.2.2021.
Přihlašovací formulář - https://forms.gle/ncJgozWXA4VDtPnCA
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz