Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média Vzdělávání Dotace a financování
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III
Rodičovské kavárny Workshopy pro obornou veřejnost

Pozvánka na seminář Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování a s jeho rodiči, ochrana před manipulací14. 02. 2022  »  Aktuality

Pozvánka na seminář Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování a s jeho rodiči, ochrana před manipulací
Pozvánka na seminář
Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování a s jeho rodiči, ochrana před manipulací pod vedením PhDr. et Mgr. Evy Burdové, MBA , který se uskuteční dne 2.3.2022 od 12,00 – 17,00 hod.
Seminář proběhne v závislosti na preferenci účastníků s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci buď prezenčně či online. V případě prezenční formy bude místem setkání Příbram, Náměstí TGM 121, sál zastupitelstva ve 2. patře.

Seminář je zaměřen na prohloubení komunikativních kompetencí pedagogických pracovníků v běžných situacích i v situacích emočně vypjatých. Budeme se zabývat problematikou nežádoucího chování žáků, ale i problémového chování rodiče, konkrétně se budeme dotýkat volby vhodných komunikačních postojů a prostředků, které mohou pedagogové využít v situacích běžných i emočně vypjatých, aby byly eliminovány nežádoucí dopady narušeného chování. Znalost těchto technik umožní učitelům preventivně předcházet vyhroceným komunikačním situacím. Povíme si krátce i něco o manipulaci, jak ji rozeznat a jak na ni efektivně reagovat.

Pedagogové si mohou na seminář přinést vlastní kazuistiky problémové komunikace.
Všechny technické parametry budou upřesněny před konáním semináře.
Prosím Vás, aby se zájemci z Vaší školy přihlásili zde nebo na níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 20.2.2021.
Přihlašovací formulář - https://forms.gle/gc1Yb5kpmbEzvf5S8
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj Projekty MAP I, II a III podpořeny z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz