Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

Power Point prakticky14. 03. 2023  »  Aktuality

Cíl = Zvládnout vytvořit v PowerPointu dynamickou prezentaci a aktivně ji využít pro aktivaci žáků v průběhu vyučovací hodiny nebo individuální práce doma.
Kurz vychází z klíčového požadavku na vyučovací proces, a to je aktivní vkládání názornosti do jednotlivých fází tohoto procesu. Nejpoužívanější aplikací, která podporuje názornost je aplikace PowerPoint. Přitom je třeba si uvědomit, že má-li prezentace aktivovat žáky a podněcovat jejich pozornost a zájem, musí být prezentace dynamická a musí obsahovat zajímavé podněty a netradiční prvky. K tomu může významně přispět využití animace, hypertextových odkazů a vlastních předloh snímků. Pokud kombinaci těchto nástrojů učitel doplní harmonickou hrou s barvami, může vytvořit prezentace, které žáky přitáhnou a aktivují. Uvedené nástroje umožní vytvářet prezentace, které mají charakter únikových her. Základním nástrojem pro výše uvedené postupy je aplikace PowerPoint, v které se zaměříme na efektivní dynamických nástrojů umožňujících vytvoření zajímavých aktivizujících prezentací s využitím v různých fázích vyučovacího procesu. Dovednosti, které v kurzu učitelé získají umožní připravit dynamické prezentace, které lze využít při výkladu učiva (kdy může učitel žáky iniciovat k aktivnímu zapojení do výkladu), opakování, procvičování i pro skupinovou práci. Šíře použití bude záviset na kreativním přístupu jednotlivých učitelů.
 
Prosím Vás, aby se zájemci z Vaší školy přihlásili zde nebo na níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 1.3.2023.
Přihlašovací formulář - https://forms.gle/EMAym7sFK3HfH2oz8
 
setkání 1 (úterý 14. 3. 2023)  
setkání 2 (úterý 21. 3. 2023)  
setkání 3 (úterý 4. 4. 2023)  
setkání 4 (úterý 12. 4. 2023)
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz