Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média Vzdělávání Dotace a financování
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III
Rodičovské kavárny Workshopy pro obornou veřejnost

​Podpora vzdělávání na Příbramsku - video o projektu MAP06. 04. 2022  »  Aktuality

Projekt Místní akční plán vzdělávání je zaměřen na podporu vzdělávání ve školách na celém Příbramsku. Jeho cílem je rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi mateřskými a základními školami, mezi základními uměleckými školami, zřizovateli škol a mezi dalšími aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v našem regionu. Na projektu spolupracují tři partneři: město Příbram, Místní akční skupina Brdy a Místní akční skupina Podbrdsko. Proto jsme se rozhodli, že bychom chtěli veřejnosti projekt MAP, jak jej zkráceně nazýváme, představit...

https://youtu.be/ON4X30yg0xY

Místní akční plán byl v území Příbramska zahájen již v roce 2016. Tehdy probíhal 1. projekt a následně od 1.4.2019 byl zahájen 2. následný projekt MAP. MAP II skončil 31.3.2022 a od 1.4.2022 byl zahájen MAP III.

Realizační tým projektu se tedy neloučí, ale chceme představit veřejnosti, co se podařilo v MAP II zrealizovat.

Kontakt Email: mappribram@gmail.com
Web: www.mappribram.cz
Facebook: @mappribram
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj Projekty MAP I, II a III podpořeny z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz