Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Akce Dotace a financování projektů škol
O projektu MAP IV Dokumenty a výstupy projektu MAP IV Evaluace MAP IV
Realizační tým Řídící výbor MAP IV Pracovní skupiny MAP IV
Dokument MAP IV Strategický rámec MAP IV
Organizace akcí v regionu Akce pro veřejnost Akce pro pedagogy Akce pro děti
Dotace EU Národní dotace Nadace

Motivace ve školním prostředí (MTBI typologie)20. 04. 2023  »  Aktuality

Motivace ve školním prostředí (MTBI typologie) V rámci semináře se budeme zabývat širším pojetím motivace na podkladě učebních stylů jako specifickým způsobem přijímání a zpracovávání informací. U každého jedince je tento styl výrazně ovlivněn jeho osobnostními charakteristikami, na jejichž podkladě můžeme žáky lépe a efektivněji vést k úspěchu. Tím, že dokážu lépe rozeznat jednotlivé typy žáků, mohu lépe rozvíjet jejich potenciál a do svého systému práce implementovat situace rozvíjející jejich životní kompetence. Vhledem do osobnosti na základě osobnostního typu a temperamentové skupiny v její jedinečnosti, dochází k pochopení vzájemných odlišností mezi jednotlivci, posílení pozitivního náhledu, uvědomění si jak a proč se od sebe odlišujeme. Rozvojem vlastního sebepoznání a schopnosti chápat druhé, rozumíme lépe i lidem kolem sebe. Popíšeme si učební styly na podkladě čtyř párových preferencí, preferované činnosti, aktivity, preferovaných motivačních prostředcích, specifickém způsobu přijímání požadavků apod. Díky doporučením ohledně výchovných i vyučovacích strategií vzhledem k temperamentovým zvláštnostem dosahujeme mnohem vyšší efektivity zvláště tam, kde se nedaří a hledáme cestu, jak pomoci.
 
Projekt je podpořen z projektu MAP III ORP Příbram. Počet účastníků je omezen na 20.
 
Prosím Vás, aby se zájemci z Vaší školy přihlásili zde nebo na níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 31.3.2023.
Přihlašovací formulář - https://forms.gle/ZuPSCeycY9Abo3KH9
 
 
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO
2021 ....... 2024 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz