Logo OP JAK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
Aktuality Kontakty FACEBOOK
O projektu Struktura projektu Školy na Příbramsku Místní akční plánování Propagace a média Vzdělávání Dotace a financování
O projektu MAP III Dokumenty a výstupy projektu MAP III Evaluace MAP III
Dokument MAP III Strategický rámec MAP III
Rodičovské kavárny Workshopy pro obornou veřejnost

Excel prakticky02. 05. 2023  »  Aktuality

Excel prakticky Cíl = Zvládnout vytvořit v Excelu databázi pojmů a využít ji pro aktivaci žáků v rámci procvičování, opakování nebo skupinové práci.
Učivo každého předmětu je založeno na znalosti a aktivním využívání terminologie. Znalost terminologie umožňuje žákům aplikovat poznatky do praxe, posiluje jejich schopnost analyzovat různé situace, případně využívat poznatky pro vytváření nových kreativních návrhů. Je proto nutné různými způsoby upevňovat u žáků znalost terminologie. Tento kurz je zaměřen na nácvik postupů, které může učitel použít pro tvorbu databáze pojmů, kterou bude v budoucím období pouze aktualizovat. Následně učitelé nacvičí postupy, jak efektivně využít databázi pojmů ke generování různých sad pojmů. Klíčovým nástrojem pro to je generování náhodných čísel. Učitelé nacvičí řadu postupů, jak využít vygenerované sady pojmů pro aktivizaci žáků ať již při samostatné, společné nebo skupinové práci.  Základním nástrojem pro výše uvedené postupy je aplikace Excel, v které se zaměříme pouze na nezbytné dovednosti umožňující vytvoření databází pojmů, generování náhodných sad pojmů a použití ve vyučovacím procesu. Na základě kreativního přístupu mohou účastníci kurzu sami připravit řadu obdobných využití získaných dovedností ve vyučovacím procesu.
 
Prosím Vás, aby se zájemci z Vaší školy přihlásili zde nebo na níže přiloženém přihlašovacím formuláři do 15.4.2023.
Přihlašovací formulář - https://forms.gle/EEzRyz23iy3LfPeq5
 
setkání 1 (úterý 2.5.2023)  
setkání 2 (úterý 9.5.2023)  
Setkání 3 (úterý 16.5.2023)  
Setkání 4 (úterý 30.5.2023)
Logo OP JAK Město Příbram MAS BRDY MAS PODBRDSKO Středočeský kraj Projekty MAP I, II a III podpořeny z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2021 ....... 2023 © mappribram.cz
webdesign | websystem | KAO.cz